Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

Cím: 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
 

 

Bölcsődék...


Meseház Bölcsőde

 

 

 

 

 

 

Dolgozóink

Bölcsődénk 1981-ben épült,  90 férőhellyel biztosítja a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátását. Udvara parkosított, gondozott, árnyékos fákkal, homokozókkal. Kiegészítő udvari játékok: dömperek, motorok, kisbiciklik, elemes mászókák. A bölcsőde 4 egységből áll, egységenként gyermekcsoportok, gyermeköltöző, fürdőszoba tartozik hozzá. A szobák berendezésénél törekedtünk az otthonosságra, jól felszereltek, esztétikusak, a gyermekek méretéhez és fejlettségéhez igazodva.

 

Szobánként két kisgyermeknevelő „saját kisgyermeknevelői”- rendszerben látja el a nevelő, gondozó munkát. Így biztosított a személyi állandóság

Arra törekszünk, hogy nyugodtan érjenek meg a kisgyermek testi és lelki tulajdonságai, azok a szociális és értelmi képességek, amelyek biztosítani tudják sikeres közösségi beilleszkedést a családdal együttműködve. Segítjük és támogatjuk a családokat, szülőket, hogy visszakapcsolódnak a munka világába, viselkedési minták nyújtásával, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

A bölcsődei nevelés célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységeket folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

Szakmai programunkról:

Bölcsődénkben felváltuk a bábbal, bábjátékkal való nevelés, személyiségfejlesztés megvalósítását. A bábjáték hatására a bábra figyelő gyermek azonosul a szereplő bábbal, beszélteti, válaszol rá, a báb megelevenedik, „életre kel”, mozgásos élményt ad. Minden csoportszobában megtalálhatóak a sík, ujj, lépegető és kesztyűbábok megfelelő mennyiségben.

A kisgyermeknevelők évek óta a kisgyermek életkori sajátosságait figyelembe véve nemcsak gondozással, hanem a legmegfelelőbb módszereket alkalmazva neveléssel is foglalkoznak. A testi nevelés mellett központi kérdéssé vált a szellemi nevelés is, ezen belül az ének-zenei, a vizuális és az anyanyelvi nevelés: ezen belül az utóbbinak talán még egy magasabb fokozata: a bábozás.

Az együttjátszás során a gyermek megtanulja a társas együttlét szabályait, normáit. A mindennapi életet megérti, megismeri környezetét, megtanulja, hogyan alkalmazkodjon, és milyen módon érvényesítse akaratát. A különböző szerepek eljátszásával beleéli magát a másik ember helyébe, az átélt kellemes, vagy kellemetlen helyzetet újra eljátszhatja, ezáltal játékosan fel is tudja dolgozni.

A báb, a bábjáték közel áll a gyermekhez, így érzelmeikre hatva tudjuk elérni nevelői céljainkat. Ezért választottuk, és alkalmazzuk kiemelten, hiszen évek óta készítünk bábokat, és alkalmazzuk a nevelésben. Megfigyeltük, hogy amit felnőttként, kisgyermeknevelőként nem tudunk elérni pl. egy síró gyermeket megvigasztalni, vagy egy szótlan gyermeket szóra bírni, vagy egy nem evőt meggyőzni, hogy kóstolja meg az ételt, azt bábbal a kézen, „beszéltetve” a bábot, szinte varázsütésre mindez már nem volt probléma. A bábra figyelő gyermek azonosul a szereplő bábbal, beszélteti, válaszol rá, a báb megelevenedik, él, mozgásos élményt ad, mert a gyermek maga is kezébe veheti, mozgathatja. Az átélt élményeket a gyermek arca tökéletesen kifejezi, visszatükrözi.

A bölcsődei élet minden területén alkalmazható, s ezek a következő célok elérésére irányulnak:

 • beszoktatás alatt az új környezet megismerése, elfogadtatása, megszerettetése.              - helyes közösségi szokások kialakítására
 • beszédkészség fejlesztésére, szókincsük bővítésére - erkölcsi nevelésre
 • esztétikai és érzelmi nevelésre.

Nagyon fontos, hogy a kisgyermeknevelők felkészültek legyenek:

 • tudják, hogyan kell alkalmazni a bábot, hogyan éljenek a bábu érdeklődést felkeltő hatásával
 • a bábjáték ébresszen kedvet a bábjátékhoz, utánzáshoz, adjon lehetőséget arra, hogy élményeiket maguk is eljátsszák 
 • segítse elő a kedvező érzelmi hatásokat
 • erkölcsi tulajdonságokat: segítőkészség, önzetlenség
 • gyermek akaratának fejlesztésére: kitartás, gyakorlás
 • ismereteket jelentős részben utánzásos, spontán módon szerezzék a gyerekek
 • sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzésre pl. állatok hangjai, zajok, anyagok ízlelése stb.
 • néphagyományokat, népszokásokat is válasszák a kisgyermeknevelők ismeretbővítésre: népmeséket, népdalokat, verseket alkalmazva.
 • gondozás, testi szükségletek kielégítésénél, helyes szokások kialakítására pl. kézmosás, fogmosás stb.
 • harmonikus mozgásfejlődés elősegítésére.

 Bölcsőde-család kapcsolata.

A család és a bölcsőde együttműködése kiemelt fontosságú feladat.

Kapcsolattartás formái:

 • szülői értekezletek (hagyományos értekezlet, szülőcsoportos beszélgetések)
 • napi kapcsolattartás (beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor)
 • szülők igényei alapján: egyéni beszélgetés, szaktanácsadás
 • családlátogatás (a kisgyermek otthoni környezetében), a beszoktatás megkezdése előtt
 • írásos tájékoztatók
 • szervezett programok (Mikulás ünnepség, Farsang, Gyermeknapi mulatság)

A szervezett programok alkalmával a szülőknek lehetőségük nyílik a gyermekükkel és a kisgyermeknevelőkkel egy színes, vidám délután eltöltésére.

Költségek:

Bölcsődénkben étkezési és személyi gondozási díjat kell fizetni.

Az étkezés díja 582Ft + áfa/ naponta bruttó 740 ft.

A személyi gondozási díj napi összege 100 -900Ft, azokon a napokon, amikor a kisgyermek jelen van a bölcsődében. A személyi gondozási díj napi összegét a szülők nettó jövedelmei alapján számoljuk ki.

Azoknak a családoknak, akik, Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezménybe részesülnek, három vagy több gyermekek gyermeket nevelnek, vagy a gyermek tartós betegségben szenved, nem kell térítési díjat fizetni.

Egyéb szolgáltatások:

Bölcsődénkben térítésmentesen vehető igénybe a só szoba és a tornaszoba. A só szoba használata elsősorban preventív jellegű, a felső légúti megbetegedések megelőzésére szolgál. A kisgyermeknevelők rendszeresen járnak a gyermekekkel az őszi és téli időszakban ide mondókázni, énekelni. A tornaszoba lehetőséget nyújt rossz idő esetén a nagymozgásos tevékenységekre, mondókás tornákra, eszközhasználatokra.

Babamuzsikánk térítési díj ellenében vehető igénybe (500Ft/alkalom), a kisgyermekek életkorának megfelelő mondókás, zenés foglalkozás. Csecsemőszínházi szolgáltatásunk is térítési díj ellenében vehető igénybe. Művészeti élményt tudunk biztosítani a bölcsődénkbe járó gyermekek számára, valamint a kiemelt szakmai programunkat is színesebbé varázsolja.


+36-94/505640
novak.ramona@ebi.szombathely.hu

 

 

Dolgozóink:

Sebestyén Bianka
Intézményvezető

Péter Anita
Intézményvezető helyettes

Hegedüsné Bem Andrea
Szaktanácsadó

 

Draskovits-Novák Ramóna
Bölcsődevezető

Illés-Zátonyi Anna
Bölcsődevezető helyettes

   

Vinczéné Verhás Hilda
kisgyermeknevelő

Hajba Alexandra
kisgyermeknevelő

Kulcsár Sándorné Éva
kisgyermeknevelő

Janzsó Dóra
kisgyermeknevelő

Bognár Péterné Vera
kisgyermeknevelő

Harangozóné Herczeg Viktória
kisgyermeknevelő

Guzmics Mónika
kisgyermeknevelő

                         Purgai Barbara
                      kisgyermeknevelő

Nardai Barbara
kisgyermeknevelő

Nagyné Keppel Vivien
kisgyermeknevelő

Németh Kinga
kisgyermeknevelő

Szentkirályi Dorina
kisgyermeknevelő

Farkas Enikő
kisgyermeknevelő

Laposa- Tilk Anett
kisgyermeknevelő

Bolla Mária
kisgyermeknevelő

 

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Általános adatkezelési tájékoztatónk
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény - Magyar