Boldog Új Évet Kívánunk!

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
Telefon: +36-94/501-551
E-mail küldése

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
Telefon: +36-94/501-551
E-mail küldése

Elérhetőségek

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
Telefon: +36-94/501-551
E-mail küldése

Mini bölcsődék

Babóca és Manócska Mini Bölcsődék

CÍM, ELÉRHETŐSÉG

9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43-A. (Csodaország Bölcsőde)

Tel: 0694/501-224

Email: sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu, siposne.luca@ebi.szombathely.hu

MŰKÖDTETŐ NEVE:

Sebestyén Bianka

CÍM, ELÉRHETŐSÉG:

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely, Bem J. u. 33.

Tel: 0694/501-551

A szolgáltatás 20 hetes kortól 3 éves korig, térítési díj ellenében vehető igénybe.

 

BABÓCA ÉS MANÓCSKA Mini Bölcsődék BEMUTATÁSA:

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

A két Mini Bölcsődében  szakképzett kisgyermeknevelő biztosítja a gyermekek szakszerű nevelését-gondozását, mindegyikük több éves szakmai gyakorlattal rendelkezik a kisgyermekek napközbeni ellátása területén.

A szakmai kontrollt biztosítják:

A Mini Bölcsődét működtető Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetője, akinek végzettségei: általános iskolai tanító, óvodapedagógus, kisgyermeknevelő-gondozó, tereptanár, illetve

 

TÁRGYI FELTÉTELEK

A Babóca és Manócska Mini Bölcsőde a szombathelyi Csodaország Bölcsőde épületében működik, közel 100 m² -es intézményrészen elkülönített udvarrésszel együtt. Mindkét napközi 7 – 7 férőhelyen biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. Az épületrész, de maga az egész bölcsőde is komplexen akadálymentesített. A pavilonrendszerűen kialakított épületnél a korábbi I. egységben jól elkülöníthetően kialakíthatóak a mini bölcsődék. Külön egy-egy darab 40-40 m² játszószobával egy 20 m²-es gyermekfürdővel, egy 14 m²-es gyermeköltözővel, előtérrel, felnőtt szociális helyiségekkel és külön udvarrésszel. A bölcsőde épülete, amelyben a mini bölcsődék működnek, két lakótelep határán (Derkovtis és Oladi lakótelep) helyezkedik el, ahol nagy számban találhatók 10 emeletes háztömbök, melyek közkedveltek fiatal házasok és kisgyermekes családok körében. Az itt élő családok jelentős része multinacionális cégeknél több műszakos munkarendben vállal munkát. A Csodaország Bölcsőde megfelelő nagysága révén lehetőség nyílt egy teljes gondozási egység, azaz kettő mini bölcsőde helyi igényének megfelelő intézményrész kialakítására és működtetésére.

NYITVA TARTÁsa

hétfő-péntek: 5.30 – 19.00

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Babamuzsika

Pöttömtorna

Só-szoba

A Mini Bölcsődék MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Az ellátásunkat igénybe vevő gyermekek napközbeni ellátása családias körülmények között, meleg, szerető, elfogadó környezetben.

Elsődleges célunk a gyerekek kiegyensúlyozott személyiségfejlődésének biztosítása.

A szakmai programunk összeállításánál és megvalósításánál különös gondot fordítunk a gyermekek egyéni igényeinek, szükségleteinek figyelembevételére.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a testmozgás, az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatos szemlélet kialakítására.

Lehetővé kívánjuk tenni, hogy a gyermekek szülei családi életük, a gyermeknevelés mellett helytállhassanak a munka világában, ezért szerető, családias légkört teremtünk gyermekeik számára.

A Mini Bölcsődék SZAKMAI CÉLJAI

Célunk, hogy a szülők számára lehetővé tegyük a munkavállalást, a szülők visszatérhessenek a munkaerőpiacra, képzéseken vehessenek részt vagy egyéb elfoglaltságaikat zökkenőmentesen megoldhassák. A szülő kiemelt szerepet tölt be a nevelésben, a Mini Bölcsőde pedig együttműködő partner kíván lenni ebben a folyamatban.

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elsődleges elősegítése családias, derűs, nyugodt, szerető környezetben, fizikai és érzelmi biztonság megteremtésével, feltétel nélküli elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

AZ ELLÁTÁS, NEVELÉS-GONDOZÁS SZÍNTEREI

Beszoktatás:

Minden kisgyermek számára komoly lelki megrázkódtatást jelent, ha édesanyjától hosszabb-rövidebb időre el kell válnia. Így van ez akkor is, ha a gyermek Mini Bölcsődébe kerül. Ezért adunk lehetőséget a fokozatos beszoktatásra. Jó, ha a szülő segíti az első napokban a gyermeke beilleszkedését. Legyen ott vele, együtt ismerkedjenek az új hellyel, a gyermekekkel és az ellátó személlyel. Meséljen sokat el a gyermek addigi életéről, szokásairól. Mondja el, hogyan és mit szeret enni, hogyan és mivel szokott elaludni, mivel szeret játszani, mit tud már egyedül elvégezni. Mutassa meg a szülő, hogyan pelenkázza be gyermekét, hogyan eteti, hogyan altatja, vigasztalja.

Szobatisztaságra nevelés:

A szobatisztaságra nevelés menetét a szülőkkel közösen alakítjuk ki, amikor a gyermek már hajlandóságot mutat az önállósodásra. A WC használatának megválasztását is a gyermeki igényekhez igazítjuk.

Tisztálkodás:

WC használat után, étkezések előtt és olyankor, mikor bepiszkolódik a kéz, minden alkalommal, folyékony szappannal kezet mosnak a gyermekek. Minden gyermek számára saját jellel ellátott törölközőt biztosítunk.

A fogmosási szokások kialakítását fokozatosan végezzük. A gyerekek számára jellel ellátott fogmosó készlet áll rendelkezésre. Megtanítjuk a zsebkendő, papírszalvéta helyes használatát is.

Öltözködés:

Az öltözködésre mindig biztosítunk megfelelő helyet és időt a gyermekek számára. A kisebbeket mi öltöztetjük fel, de hagyjuk őket próbálkozni is. A nagyobbak már önállóan öltözködnek.

Étkezés:

A gyermekek táplálása az életkori sajátosságaiknak és egyéni igényeiknek megfelelően történik. A napirendünk lehetővé teszi, hogy minden gyermek nyugodt körülmények között étkezhessen. A legkisebbeket ölben etetjük.

Játék és Mozgás:

A játék és mozgás együttesen a kisgyermek legfontosabb tevékenysége, az önkifejezés eszköze, az öröm forrása. A gyermek ezen keresztül ismeri meg a körülöttünk lévő élő –és élettelen világot. A játék és mozgás segíti a testi, értelmi és szociális fejlődést, egészséges életmód kialakítását.

A játékos mozgásfejlesztés kiemelten fontos tevékenység, általa erősödik a gyermek izomzata, állóképessége, valamint elősegíti az egyensúlyérzék, mozgásügyesség fejlődését, a nagy –és finommozgások, térirányok megismerését is, amely kulcsfontosságú az iskolai tanulás során.

Alkotótevékenység:

A különféle alkotótevékenységek pl. rajzolás, festés, építőjátékok, konstrukciós játékok, stb. a „tanulás” alapkövei. Segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a színekkel, formákkal, mennyiségekkel. Az alkotótevékenységek segítségével fejlesztjük az észlelést – látást, hallást, tapintást, íz – és illatérzékelést -, a szem és a kéz koordinációját, a kézügyességet, finommotorikát.

A különféle technikák elsajátításával előmozdítjuk az önkifejezést és az alkotókedvet.

Anyanyelvi nevelés, verbális fejlesztés:

A verbális fejlesztés az érzelmi, értelmi, szociális fejlődést szolgálja, az ismeretszerzés, a tapasztalatszerzés egyik eszköze. A gyermekek életében fontos szerepet játszó versek, mesék, mondókák kulturális értékeket közvetítenek, valamint hozzájárulnak a gyermekek szókincsének gyarapításához, képzeletük gazdagításához.

Zenei nevelés:

A zene a versekhez, mesékhez hasonlóan szintén minden nap jelen van a mini bölcsőde életében. A muzsikálás, énekelés, zenehallgatás elősegíti a zenei hallás, ritmusérzék fejlesztését, ezen kívül örömteli élményt jelent gyermeknek és felnőttnek is egyaránt.

Környezeti nevelés:

A környezetismereti tevékenységek játékos formában a szűkebb és tágabb környezet, a család, a természet, természeti jelenségek, állat –és növényvilág és az évszakok megismerését szolgálja.

 

  Markó Katalin       kisgyermeknevelő

Móriczné Horváth Beáta kisgyermeknevelő

 
 

 Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény - Magyar