Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
"Itt van az ősz , itt van ujra.S szép, mint mindig, énnekem.Tudja Isten hogy mi okból szeretem ?de szeretem..."

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
Lukács Angéla: Ősz Sim-sum fúj a szél, Az a kis fa jaj de fél! Minden ága megremeg, A levele lepereg. Ej-haj! Semmi baj, Újra zöldül majd a gally.

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

Mini bölcsődék / Manócska Mini Bölcsőde

Manócska Mini Bölcsőde

Manócska Mini Bölcsőde

2013 őszén, pályázat keretében létesült a Derkovits lakótelep Csodaország bölcsődéjének épületében. A mini bölcsőde 7 kisgyermeket tud fogadni. A csoportban szakképzett kisgyermeknevelő várja és fogadja a bölcsődés korú – 20 hetes kortól 3 éves korig – kisgyermekeket.
A Mini Bölcsőde működtetője a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény.
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 6:00– 17:30 óráig

Mini Bölcsőde szakmai céljai:
Célunk, hogy a szülők számára lehetővé tegyük a munkavállalást, a szülők visszatérhessenek a munkaerőpiacra, képzéseken vehessenek részt vagy egyéb elfoglaltságaikat zökkenőmentesen megoldhassák. A szülő kiemelt szerepet tölt be a nevelésben, a Mini Bölcsőde pedig együttműködő partner kíván lenni ebben a folyamatban. A Mini Bölcsődébe járó gyermekek fejlődésének elősegítése a célunk. Családias, harmonikus közegben. Megteremtjük számukra a fizikai és érzelmi biztonságot. Nagy hangsúlyt fektetünk a feltétlen elfogadásra és arra, hogy a gyermekek saját kompetenciáit vegyük figyelembe. A felkínált tevékenységek során tapasztalatszerzésre adunk számukra lehetőséget.

Programjainkról:
Fontos számunkra, hogy az ünnepeket megismertessük, megünnepeljük a gyermekekkel. A farsangon, Anyák-napján, Húsvéton, Gyermeknapon, Mikuláson kívül minden szülinapot megünneplünk, készülünk a Karácsonyra adventi készülődés keretein belül. De az év során több alakalommal meghívjuk a családokat. A hagyományosnak számító Szüreti mulatságot és a Gyermeknapot a szülőkkel, nagyszülőkkel és testvérekkel töltjük el.
A napi tevékenységek mellett a néphagyomány kiemelkedő ünnepnapjait és világnapokat is megtartjuk a csoportban (Víz világnapja, Márton napja, Lucázás, Madarak és Fák napja…)

Költségek:
A bölcsődében étkezési és személyi térítési díjat kell fizetni.
Napi négyszeri étkezés díja: 391 Ft + Áfa.
Személyi térítési díj összegét a nettó jövedelmek alapján számítjuk ki (minimum 50 Ft, maximum 900 Ft összegben).

Kedvezményben azon családok részesülhetnek, akik

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak,
  • Három vagy több eltartott gyermeket nevelnek,
  • Tartósbetegség igazolása esetén.
  • Étkezési díj fizetés alól még felmentést kapnak azok a családok, akiknek az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. (Gyvt. 21/B § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés)

Ezen felül nem kell személyi térítési díjat fizetniük a 3. életévüket betöltött gyermekek után a családoknak.
 

Szolgáltatásaink:
A Csodaország bölcsődéhez hasonlóan ingyenes és térítési díj ellenében igényelhető szolgáltatások között válogathatnak a szülők.

Babamuzsika – énekes, zenés foglalkozás, kisgyermeknevelő vezetésével. Heti 1 alkalom, melynek díja 500 Ft/alkalom, szülői igény szerint.

Pöttömtorna – heti 1 alkalommal 20 perces mozgásos, játékos foglalkozás gyógytornász vezetésével, melynek díja 250 Ft/alkalom, szülői igény szerint.

Nyári testvértábor – a nyári lezárás idején egy hét, bölcsődés gyermekek és testvéreik részére, kisgyermeknevelők vezetésével, szülői igény szerint.

Só-szoba – őszi, téli időszakban heti rendszerességgel mondókás, énekes játszás prevenciós jelleggel. Ingyenes szolgáltatás.

 

Móriczné Horváth Beáta 
kisgyermeknevelő


Kapcsolódó galéria:

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény - Magyar