Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
"Itt van az ősz , itt van ujra.S szép, mint mindig, énnekem.Tudja Isten hogy mi okból szeretem ?de szeretem..."

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
Lukács Angéla: Ősz Sim-sum fúj a szél, Az a kis fa jaj de fél! Minden ága megremeg, A levele lepereg. Ej-haj! Semmi baj, Újra zöldül majd a gally.

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

Mini bölcsődék / Babóca Mini Bölcsőde

Babóca Mini Bölcsőde

Babóca Mini Bölcsőde

Tárgyi feltételek:

A Babóca Mini Bölcsőde 2019-ben került áthelyezésre a Csodaország Bölcsődéből a Kuckó Bölcsődébe, melyet  A Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP-6.2.1.-15-SH1-2016 c. nyertes pályázat tett lehetővé. A mini bölcsőde a Kuckó Bölcsőde kibővített épületrészében működik, 7 férőhellyel. Egy új csoportszoba és gyermekfürdő, valamint öltöző helyiség várja a bölcsődés korú kisgyermekeket. Napközbeni ellátásukat szakképzett kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka végzi.
A csoportszoba és gyermekfürdő bútorzata, játékkészlete, berendezése szép, színes, esztétikus. Pihenő –és játszósarkok biztosítják a nyugodt játék feltételeit, az asztali és építő játékok pedig a manuális, kreatív tevékenységek lehetőségét.
A mini bölcsődések az udvar hátsó részét veszik birtokba a Kuckó Bölcsőde gyermekeivel együtt, ahol homokozó, beépített és mobil játékok állnak rendelkezésre.
   
Szakmai programunk:
Szakmai programunk összhangban van a Kuckó Bölcsőde programjával, alapfeladataival, célkitűzéseivel, családi programjaival. Kiemelt célunk a család-bölcsőde kapcsolatának erősítése, a gyermekek zavartalan, kiegyensúlyozott, harmonikus szomatikus, értelmi, pszichés fejlődésének kibontakoztatása.
A családokkal aktívan együttműködünk, őket támogatva részt veszünk a gyermekek személyiségének formálásában. Kis létszámú csoportunkban olyan barátságos légkör kialakítására törekszünk, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni az egyes gyermekek nevelésére, gondozására, a családok támogatására.
A család elsődleges kompetenciája mellett segítő szerepet vállalunk fel, hatékony nevelői magatartásra, mintaközvetítésre törekszünk.
Havonta szervezünk családi programokat, melyekkel maradandó közösségi élményeket biztosítunk. Az együtt töltött délutánok, a közös barkácsolás, a jeles napokhoz fűződő tevékenységek lehetőséget adnak egymás megismerésére, a közvetlen kapcsolat kialakítására.
Programjaink:  Október:     - Falumúzeum
                       November: - Márton nap                       
                       December: - Mikulás nap
                                        - Mézeskalács sütés
                       Január:       - Nagymama mesél      
                       Február:     - Farsang
                       Március:      - Bölcsődeszépítő nap
                       Április:        - Húsvétváró programok
                       Május:         - Gyermeknap
                       Június:         - Juniális
A családi programokon kívül a mindennapi beszélgetések, a szülőcsoportos megbeszélések a rendszeres írásbeli tájékoztatók, szórólapok biztosítják a családokkal való hatékony együttműködést.

Napirend:   
A napi tevékenységeket a gyermekek napirendje rögzíti, melynek összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekcsoport összetételét, a gyermekek életkorát, fejlettségét, szükségleteit és az évszakok változását. Arra törekszünk, hogy a napirend rugalmas, jól szervezett legyen, mert így teremtjük meg a gyermekek számára a biztonságot és kiszámíthatóságot, hisz a gyermekek ez alapján tájékozódnak a várható eseményekről.
A napirend az öltöző helyiségekben megtalálható.

Bölcsődés lettem!
A bölcsődével való ismerkedés a családlátogatással, majd a beszoktatással kezdődik. Ez egy két hetes folyamat, melynek során az anya jelenléte biztonságot ad a gyermeknek, és megkönnyíti a bölcsődei környezethez való alkalmazkodást, beilleszkedést.

Szolgáltatásunk:
A só-szobát ingyenes szolgáltatásként minden kisgyermek igénybe veheti az őszi-téli hónapokban. Csoportbeosztás szerint látogatják a gyermekek a kisgyermeknevelőjükkel, ahol aktív tevékenységgel 15-20 percet töltenek. A só-szoba a légúti betegségek megelőzésére szolgál, prevenciós jelleggel.

Térítési díjak:
 - Az étkezési térítési díj összege: 391 Ft +ÁFA /nap
 - A személyi térítési díj összege az egy főre jutó jövedelemtől függően változik:
   50 Ft - 900 Ft-ig /nap
Cím:           9700 Szombathely, Hadnagy u. 2/b
Tel.:            94/501-221
e-mail:        vasasne.orsi@ebi.szombathely.hu
Nyitvatartási idő: 6.00-17.30 óráig.

 

Kiss Brigitta
kisgyermeknevelő


Kapcsolódó galéria:

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény - Magyar