Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
"Itt van az ősz , itt van ujra.S szép, mint mindig, énnekem.Tudja Isten hogy mi okból szeretem ?de szeretem..."

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu
Lukács Angéla: Ősz Sim-sum fúj a szél, Az a kis fa jaj de fél! Minden ága megremeg, A levele lepereg. Ej-haj! Semmi baj, Újra zöldül majd a gally.

Kapcsolat

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény

9700 Szombathely,
Bem J. u. 33.
E-mail:
sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

Bölcsődék / Százszorszép Bölcsőde

Százszorszép Bölcsőde

Százszorszép Bölcsőde

8 csoportszobában folyik a nevelési-gondozási tevékenység, szakképzett kisgyermeknevelők közreműködésével.

Célunk:
A családban megkezdett nevelés, szocializáció folytatása, vagy a hiányosságok esetén annak kiegészítése. Célunk továbbá a családok segítése, és szoros, kölcsönös bizalomra épülő együttműködés kialakítása a szülőkkel.

 

 

 

 

Szakmai hitvallásunk szerint a kisgyermekek legfontosabb tevékenysége a szabad játék, amelyre minden lehetőséget meg kell kapnia kisgyermekkorában. A játék az, melyen keresztül megismeri önmagát és a világot, tapasztalatokat szerez, kapcsolatokat teremt, mozgása, értelmi, szociális és érzelmi képességei kiteljesednek. A kiegyensúlyozott és elégedett felnőttkor alapjait a korai években rakjuk le azzal, hogy mindenekelőtt támogatjuk a gyermekek kísérletező és felfedező kedvét, önbizalmát és önbecsülését.

Meggyőződésünk, hogy a harmonikus személyiségfejlődésnek elengedhetetlen feltétele a személyes fejlettséghez és szükségletekhez igazodó szeretetteljes nevelés és gondozás. Fontosnak tartjuk az ünnepek méltó megünneplését, a népszokások, néphagyományok megőrzését, a múlt értékeinek meglátását és beépítését mindennapjainkba, a folytonosság, és az ebből eredő biztonság megélését, valamint a természettel való közös és egymásra ható létezés élményszerű és tudatos fel- és megismerését.

A játék főbb helyzetei:
– Mese, vers, bábjáték
– Ének-zene, tánc
– Alkotó tevékenységek
– Mozgásos játékok
– Környezet-természet megismerése
– Egyéb tevékenységek (gyümölcsnapok, sütés, kertészkedés, hagyományt idéző játékok: Szent György vásár, Márton-napi vásár, Pünkösdölés, Lucázás.)
Bölcsőde-család kapcsolata:
Együttműködésünk, kapcsolattartásunk formái:
Szülői értekezletek, kiscsoportos beszélgetések
Családlátogatás – a gyermek otthoni környezetében való megismerése.
Tájékoztatás: Beszélgetések érkezéskor, távozáskor.
Nyílt napok
Szaktanácsadás – előadások, egyéni beszélgetések
Szervezett programok: Szeretetvendégség Advent idején, Kerti mulatság – juniális.

 

Beszoktatás:
Lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatásra. A fokozatos beszoktatás célja, hogy a gyermek számára oly fontos korai kötődés biztonságát megőrizzük, az elsődleges nevelő feladatait úgy vegye át a bölcsődei kisgyermeknevelő, hogy a gyermek egy pillanatra se veszítse el az őt körülölelő világba vetett bizalmát. Ehhez fontos a szülők megértő, pozitív hozzáállása, együttműködő, a szakember javaslatait is elfogadó részvétele.
Mire van szüksége a gyermeknek a bölcsődében?

–          Otthonról hozott kedvenc játékra

–          Kényelmes cipőre, ruhára (cseréről is gondoskodni kell)

–          Eldobható pelenkára, törlőkendőre

Édesanya, Édesapa őszinte szeretetére, türelmére, ami az itt tartózkodás ideje alatt is érezhető.

Szolgáltatásaink:

–          Sószoba használat

–          Pöttöm torna

–          Babamuzsika

 

Nyitva tartás: Bölcsődénk, 6 órától, 18 óráig tart  nyitva.

Költségek:
Étkezés:Bölcsődénkben étkezési és személyi térítési díjat kell fizetni.(étkezés 391 ft+Áfa ,személyi térítési díj, nettó jövedelem alapján)

Térítésmentes azon családoknak, akik Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak.

Az étkezési díjat nem kell fizetnie azoknak, akik három vagy több eltartott gyermeket nevelnek, vagy tartósbetegség igazolása esetén.

Ezen felül a bölcsődei ellátásért személyi térítési díjat is kell fizetni. Erről részletesen az új felvételi szabályzatában olvashatnak.

A bölcsőde ünnepnapokon zárva tart. A nyári és téli lezárásokat a szülők igényeihez igazodva a fenntartó állapítja meg.

Megalakult az „Egyesített Bölcsődei Intézmény Gyermekeiért Egyesület”, mely lehetőséget ad bölcsődénk támogatására.
Számlaszám: 12094507-00147452-00100002

Várjuk a kedves érdeklődőket bölcsődénkbe!

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat.
Csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel.”
Teréz  anya

 

Novákné Krizsán Hajnalka
Bölcsődevezető
Horváth Lilla
Bölcsődevezető helyettes

 

Zséderné Kiss Éva
kisgyermeknevelő

Zsilavecz Katalin
kisgyermeknevelő
Vargáné Kovács Aliz
kisgyermeknevelő
Buzás Eszter
kisgyermeknevelő
Farkasné Balázs Marianna
kisgyermeknevelő
Nádasi Judit
kisgyermeknevelő
Kranauer Istvánné Kati
kisgyermeknevelő
Gerőlyné Wölfer Mária
kisgyermeknevelő
Szabó Rebeka
kisgyermeknevelő
Czuborné Dénes Ildikó
kisgyermeknevelő
Vargáné Németh Csilla
kisgyermeknevelő
Gruber Dzsenifer
kisgyermeknevelő
Fülöp Ildikó
kisgyermeknevelő
Szabóné Mészáros Zsuzsanna
kisgyermeknevelő
Kovács Dóra
kisgyermeknevelő

Ország Ramóna
kisgyermeknevelő

 

 

 

 Csatolt fájl(ok):Kapcsolódó galéria:

Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény - Magyar